Open image
 
CURR MIN AVG MAX
54.6 68.8 75.5 Katilo išėjimas
40.6 45.0 46.6 Keturšakio išėjimas
Radijattorių siurblys
Grindų siurblys
CLOSE
Katilo išėjimas
Keturšakio išėjimas
Svetainė grindys
Svetainė oras
Darbo grindys
Darbo oras
Vonia grindys
Vonia oras
Koridorius grindys
Koridorius oras
Miegamas grindys
Miegamas oras
Katilinė grindys
Katilinė oras
2a didysis grindys
2a didysis oras
2a WC grindys
2a WC oras
2a vakarinis grindys
2a vakarinis oras
2a rytų grindys
2a rytų oras
2a virtuvė grndys
2a virtuvė oras
Radijattorių siurblys
Grindų siurblys
Svetainė
Darbo
Vonia
Koridorius
Miegamas
Katilinė
2a didysis
2a WC
2a vakarinis
2a rytų
2a virtuvė
Recirkuliacija
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros kampas
Svetainė
Darbo
Vonia
Koridorius
Miegamas
Katilinė
2a didysis
2a WC
2a vakarinis
2a rytų
2a virtuvė
MENU